MANGOLUNDEN

ANDLIG/AKTIVISTISK DISKUSSIONSKLUBB

frida.jpg
Lars_Tornqvist_240x285.jpg
Skärmavbild 2019-05-02 kl. 15.17.10.png

På Buddhas tid brukade nunnor och munkar samlas runt fullmåne i mangolundar för att praktisera, diskutera och vara tillsammans. Nu startar Yogakliniken Malmös motsvarighet: MANGOLUNDEN!

 

I Mangolunden möts vi en söndag i månaden nära fullmånen för att undersöka hur det är att leva ett andligt liv och samtidigt engagera sig i samhället. Mangolunden är öppen för alla religiösa och andliga uttryck och är helt gratis. Vi diskuterar olika teman varje gång!

Plats: Yogakliniken, Stora Nygatan 38

NÄSTA MANGOLUND den 8 september kl 16-18


--->>>>> 8 september 2019 kl 16-18 <<<<<<---

Theme: Facing the catastrophe with wisdom and compassion


Guest: Meditation teacher and former Buddhist monk Stephan Pende

The everyday life includes facing smaller and larger catastrophes, from losing ones job to facing illness and death. On a larger scale we, as humanity, have to live with catastrophic events as wars, starvation, natural disasters and terrorism. With the climate change already happening we are facing an increase in migration, extreme weather, diseases and loss of biodiversity. We also have to live with the threat of an even larger catastrophe, the possible end of human civilization as we know it. Some reports say we only have a few years to change our way of life to have a chance in saving humanity, yet little seem to happen.

Many of us are wondering how to handle this, emotionally, practically and in our every day life. Our reactions span from denial, anxiety, anger, depression or maybe just numbness.

In this meeting, our 4th, we have the joy of welcoming Stephan Pende to the Mango groove! Stephan has studied and practiced meditation in multiple traditions for over 30 years. He has a master’s degree in clinical psychology and lived as an ordained monk in the Tibetan tradition for 11 years. Stephan will join us in the Mango groove to explore these questions with us. How can we face catastrophes with equanimity, wisdom and compassion? Can these seemingly disastrous events even be a source of transformation and spiritual growth?

Tidigare event:

--->>>>> PREMIÄR 10 februari 2019 kl 16-18 <<<<<<---

Tema: ATT LEVA ETT ANDLIGT LIV I KLIMATKRIS

Gäst: Frida Hylander

Frida Hylander är yogalärare och leg. psykolog. Hon har varit med och utvecklat yoga- och psykologimetoden YOMI, men är även engagerad i klimatfrågan och driver plattformen Klimatpsykologerna. 

Yogan har en viktig plats i klimatkrisen - både som ett verktyg för att ta hand om oss själva, men också som en praktik som hjälper oss att hitta en samhörighet med den planet som nu är i kris. I Mangolunden diskuterar vi hur vi kan hitta hjälp av yogan för att leva och verka i klimatkrisens tid.

Frida kommer inleda diskussionen och sedan utforskar vi ämnet tillsammans!

Ingen anmälan behövs och eventet är gratis. Kom, dela, debattera, utforska.......................🔥🎆❤️

---------------------------------------

Mangolunden #2

24 FEBRUARI kl 16-18

 

Tema: DEN PASSIONERADE OPASSIONEN

Gästtalare: Lars Törnqvist, präst svenska kyrkan

Lars är präst i Matteuskyrkan i Malmö och har tidigare jobbat på fängelsekyrkan. Han har ett speciellt intresse för den inre praktiken men även hur denna tar sig uttryck i samhället.

På #2 av Mangolunden kommer Lars Törnqvist att inleda med reflektioner utifrån detachement/ inre frihet, som bästa grund inför val, som kan leda till förnyad handling.

Hur förhåller vi oss engagerade till vår omvärld utan att slukas upp av den? Hur kan vi vara passionerade i vårt arbete, men samtidigt behålla vårt jämnmod, deattchment till resultatet?

Alla trosuppfattningar, religioner och andliga uttryck välkomna att delta i diskussionen!

--->>>>> 5 maj 2019 kl 17-19 <<<<<<---

Tema: RELIGIONENS VISDOM SOM STÖD I SAMTIDA UTMANINGAR

Gästtalare: Imam Salahuddin Barakat

Till denna Mangolund har vi glädjen att välkomna imamen Salahuddin Barakat från föreningen AMANAH. AMANAH är ett projekt som är baserat på en personlig relation och dialog mellan imam Salahuddin Barakat and rabbin Moshe-David HaCohen, som representanter och bryggor mellan deras respektive församlingar i Malmö. AMANAH är en opolitisk organisation – bortom politik, som tror att religion och tradition kan skapa ett band som främjar och utvecklar relationer.

Salahuddin Barakat kommer att berätta om AMANAH's arbete och delta i en diskussion om hur den visdom som finns i religionen kan guida och leda oss i samtidens utmaningar.

Salahuddin Barakat är svensk imam av libanesiskt ursprung som växt upp i Malmö. Idag besöker han Yoga studion som företrädare för Amanah. Han har sedan 15 års ålder studerat de islamiska vetenskaperna. Han har studerat för lärda från bl.a. Turkiet, Levanten, Pakistan, Mauretanien och Jemen. Huvuddelen av hans officiella studier har skett i lärosätet Dar al-Mustafa och Ribat i Tarim i Jemen, där han studerade intensivt under fyra års tid.
Sidi Salahuddin Barakat är f.n. aktiv i bl.a. Islamakademin och olika moskéer och föreningar i Malmö och Öresundsområdet.

Salahuddin Barakat har (Ijaza) tillstånd att lära ut och besvara frågor.
Se även www.islamakademin.se för mer information.

Välkommen till en kväll med diskussion, samtal och fördjupad förståelse.

Alla trosuppfattningar, religioner och andliga uttryck välkomna att delta i diskussionen! Gratis att delta.

Stained Tree