Sök
  • irina204

Vad är avancerad yoga?

Just nu genomgår jag utbildning Advanced Yoga Teacher Training i Indien. Så klart var jag nervös när jag sökte till den eftersom jag själv placerar mig på nivå intermediate. Jag kan inte stå på händerna, göra avancerade bakåtböjen, på grund av skada har jag aldrig vågat mig på djupa stretch...
Men jag sökte ändå eftersom jag kände till skolan och lärarnas sätt att undervisa. Jag visste att ingen kommer att döma mig eller tvinga mig in i någon ställning. En vecka har gått. Javisst utmanas vi varje dag med att prova svåra balanser, ökar och fördjupar vår pranayama praktik, lär oss att assistera i komplicerade ananas. Men mest av allt ligger fokus på att lära känna sin kropp, odla respekt och förståelse för att alla kroppar är olika, allas behov är olika, bekväm andningsrytm är olika för olika individer. Vi lär oss att komma i djup kontakt med vår andning, och utveckla känslighet för hur vår sinnesstämning påverkas och påverkar i stillhet och rörelse. Vi lär oss att komma i kontakt med och rikta den livsenergin som finns i oss alla.


Practicing with total attention within the body is advanced yoga, now matter how easy the posture, practicing with your attention scattered is the practice of a beginner, no matter how difficult the posture”.
H. David Coulter, Anatomy Of Hatha Yoga

De kommande veckorna kommer säkert till en viss del handla om att utvidga gränserna för vad som är möjligt för den fysiska kroppen, om att komma över egna rädslor och föreställningar. Men jag tror att utan den grunden vi lägger nu är alla avancerade asanas inget mer än akrobatik.


/Irina i Indien

30 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla