Yogaterapi

Forskning har visat på yogas positiva effekter på en rad hälsoproblem. På Yogakliniken arbetar vi med evidensbaserade metoder, som har stöd i forskning och bygger på kunskap och erfarenhet. Vi sätter alltid våra klienters behov och trygghet i centrum och tar gärna emot feedback på hur vi kan göra yoga ännu mer tillgängligt. 

Under flikarna nedan kan du läsa mer om de olika yogaterapeutiska verktyg vi använder. Boka via vår bokningssida eller genom att kontakta oss.

MediYoga

Anpassad yoga

Stressreducerande yoga

Trauma Sensitive Yoga

Smärtlindrande yoga

Meditation

Mediyoga

MediYoga är en snabbväxande terapeutisk yogaform som är utvecklad i Sverige och  används i svensk hälso- och sjukvård. MediYoga är en mjuk och stillsam yoga form där fokus ligger på andning och meditation. Yogaform som passar alla oavsett fysiska förutsättningar. Kan utövas på en matta eller stol.


Yogaövningar utförs långsamt och kontrollerat och kan passa även dig med ryggbesvär och hjärt- och kärlsjukdomar. Sedan 1998 har MediYoga använts i 90% av  vetenskaplig forskning på yoga i Sverige . De bevisade positiva effekter av MediYoga är bland annat följande: minskad stress, bättre sömn, bättre minne, minskad smärtkänslighet.

Regelbundet utövande bidrar till större medvetenhet, stabilitet, lugn och harmoni.

Irina undervisar i Mediyoga.

 

Mediyoga Enskild session

Enskild session i MediYoga kan vara bra för dig som vill få personliga råd om yogautövande utifrån din livssituation. Stress, sjukdom, familjesituation kan ibland leda till att vi kör fast och behöver verktyg för att komma i balans.

I början av sessionen ställer terapeuten ett antal frågor om din nuvarande livssituation och livsföring. Utifrån medicinskt och yogiskt perspektiv kommer vi sedan tillsammans fram till vilka eventuella obalanser påverkar din kropp och sinne. Du får därefter ett personligt anpassat Meidyoga pass och meditation att utöva hemma.

Det är rekommenderat att du kommer på återbesök efter 3-4 veckor där vi kan eventuellt justera passet utifrån dina behov. Återbesöket varar en timme och kostar 600kr

Under enskild session är det alltid upp till dig hur mycket du vill berätta.

 

Pris: 750 kr för 1,5 timme

Återbesök: 600 kr

Irina undervisar i MediYoga

 

Trauma Center Trauma Sensitive Yoga

“No intervention that takes power away from the survivor can possibly foster her/his recovery, no matter how much it appears to be in her/his own best interests.”

— Judith Herman (1992) Trauma & Recovery

Sedan 2003 har Trauma Center i Brookline Massachusetts erbjudit en speciell form av yoga till personer som överlevt komplexa trauma, inklusive krigsveteraner, överlevare av sexuella övergrepp, och överlevare av barndomstrauma som misshandel eller försummelse.

 

Yogan kallas Trauma Center Trauma Sensitive Yoga eller TCTSY.

 

TCTSY är nu erkänd som en evidensbaserad intervention för komplex PTSD av SAMHSA - Substance Abuse & Mental Health Services Administration i USA. För mer info om forskningen besök www.traumasensitiveyoga.com.

 

TCTSY-facilitators (TCTSY-F) utbildas, handleds och certifieras, som en garanti för etik och kvalitet,av Boston Traumacenter. 

 

TCTSY erbjuds både individuellt och i små grupper.

 

ATT HA EN KROPP

 

I TCTSY utforskar vi fysiska former och rörelser som en möjlighet att öva att notera fysiska förnimmelser. Vad man känner är en helt subjektiv upplevelse och av den anledningen finns det inget rätt eller fel sätt att "göra" en yogaform.

 

ATT ÄGA SIN EGEN KROPP

 

Under yogan kommer du också att bli inbjuden att utforska:

 

  • Att göra val om hur du vill vara i en form, t.ex. vrida dig åt höger eller vänster

  • Att göra dessa val baserat på vad du märker att du känner och vad du vill känna

 

JAG HAR EN KROPP… DU HAR EN KROPP

 

Subjektiva upplevelser är hjärtat i TCTSY, så när vi gör yoga med andra människor blir det en övning att "vara och låta den andra vara".

 

Denna relationella dynamik är central för TCTSY och är motsatsen till trauma-relationer, där en person ofta har makt över en annan. Det är en möjlighet att öva icke-trauma.

 

VAD UTMÄRKER TCTSY?

 

Eftersom det inte finns något rätt eller fel sätt att göra en yogaform i TCTSY behöver en facilitator inte:

 

  • Ändra en deltagares form - det ges inga fysiska assisteringar eller fysisk beröring - din kropp är din ege

  • Bedöma deltagarna - Facilitatorn leder ofta med stängda ögon.

  • Facilitatorn flyttar inte runt i rummet, utan stannar på sin matta.

 

Eftersom praktiken försöker undvika traumatiserande dynamik gäller följande i TCTSY:

 

  • Varje form kommer att erbjudas som en genuin inbjudan, (om du vill.. när du är redo..)

  • Vårt språk undviker metaforer eller bilder - t.ex. stå som en sten, vara lång som ett träd. Vi har ingen aning om våra deltagares associationer med dessa bilder. Av samma anledning använder TCTSY inte musik, sanskrit, rökelse, ljus, yogablock eller band.

  • För att erbjuda TCTSY behöver vi inte veta vad som har hänt dig som deltagare och vi kommer inte att fråga om det.

  • Facilitatorn gör yoga tillsammans med deltagarna, och noterar själv kroppsliga förnimmelser och försöker göra sina egna autentiska val. På så sätt erbjuder vi möjligheten att vara med någon som är ärlig och autentisk.

SÄKERHET

 

Vi är medvetna om hur svårt det kan vara att ’ha en kropp’. Av denna anledning är det viktigt att TCTSY-deltagarna är i samtalsbehandling och att de i en fas av sina liv som känns relativt stabil och säker.

 

TCTSY rekommenderas inte om du varit intagen på psykiatrisk mottagning de senaste sex månaderna och du ska vara i kontakt med en samtalsterapeut, psykolog eller psykiater du kan prata med om dina upplevelser.

 

Facilitatorn kommer att behandla alla dina personliga uppgifter och allt som sker i yogapraktiken med tystnadsplikt. Facilitatorn kommer inte att diskutera deltagare med deras behandlande psykolog eller läkare om inte deltagaren själv vill och har godkänt detta. 

Är TCTSY något för dig?

​​

Trauma Center Trauma Sensitive Yoga (TCTSY) är en kroppsbaserad komplentär behandling. Det är en inbjudan att känna din kropp i din egen takt och i den mån du vill, i en säker miljö. TCTSY är relevant för dig som har upplevt relationellt trauma, försummelse, psykiska eller fysiska övergrepp.

 

För din säkerhet och trygghet är det en förutsättning att du redan är i behandling eller har möjlighet att prata med din psykolog, läkare eller psykoterapeut om du behöver prata om dina erfarenheter i ett terapeutiskt sammanhang.

TCTSY kan praktiseras i grupp eller enskilt. Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Josephine eller diskutera med din behandlande terapeut om TCTSY kan vara något för dig. Nedan kan du se en video som ger ett exempel på hur TCTSY kan se ut. 

​​​​​​​​​​​​​​​Josephine är certifierad Trauma Center Trauma Sensitive Yoga Facilitator (300h) och ger kurser och enskilda sessioner i TCTSY.  Alla traumatjänster bokas genom att kontakta Josephine på mail, josephine@yogaklinikenmalmo.com eller telefon: 0761-909736.

 

Mer information och forskning på www.traumasensitiveyoga.com

Josephine undervisar i TSY.

Terapeutisk yoga vid smärta

Yoga kan hjälpa dig som har smärta i kroppen, om det praktiseras på rätt sätt! Under 60 minuter terapeutisk yoga introduceras du till en yogasekvens specialanpassad till din unika smärtproblematik. Genom att stärka, mobilisera och slappna av hjälper vi kroppen att hjälpa sig själv och på så sätt minska smärtan. Eftersom kroppen ofrånkomligen hänger samman med sinnet och spänningar i sinnet ofta skapar smärta i kroppen och vice versa, introduceras du även till meditations och avslappningsövningar. Alla övningar kan du ta med dig hem och även använda för att skapa nya hjälpsamma vanor i asana när du går till vanliga yogaklasser. Denna behandling är för dig med smärta i nacke, axlar, höfter, knän eller rygg.

Josephine undervisar i terapeutisk yoga vid smärta.

Anpassad yoga
Boka

Anpassad Yoga är riktad mot dig med dokumenterat hälsotillstånd så som till exempel astma, hög-, lågt blodtryck, sköldkörtelobalans, diskbråck, hjärt-, och kärlsjukdomar; åderbråck, obalanser i reproduktiva systemet. Anpassad yoga kan i vissa fall lindra symptom och förbättra tillstånd, i andra fall höja livskvalité även om man inte kan påverka sjukdomen. Syfte med anpassad undervisning är att ta hänsyn till hälsotillstånd och exkludera direkt farliga övningar och inkludera övningar som kan bidra till postivi förändring. Huvudprinciperna i anpassad undervisning är: - säkerhet, -effektivitet, - tillgänglighet. Därför ingår alltid en ingående intervju vid första besöket där frågor om ditt hälsotillstånd ställs. Första besöket vara alltid minst 1,5 timme. Ta gärna med dig läkaruttalande om du har en fastställd diagnos.

Irina undervisar i anpassad yoga.

Stressreducerande yoga

Stress är en allt större orsak till långvariga sjukskrivningar och ohälsa. Yoga, meditation och avslappning har dokumenterat god effekt på stressrelaterade problem som spänningar, rastlöshet, oro, svårigheter att slappna av och huvudvärk. 

Yogakliniken erbjuder individanpassade yogaklasser för just dina behov. Vi undervisar yoga, meditation och avslappning utifrån ett mindfulnessperspektiv som kan ge deltagarna praktiska verktyg i att hantera en fullspäckad vardag.

Stressreducerande yoga och avslappning undervisas enskilt och i grupp.

Aktuella kurser kan du hitta här.

Buddhistisk meditation

Meditation är ett sätt att öka sin medvetenhet och bli mer närvarande i stunden. Det är att öva sig att bli mer bekväm att vara med sig själv och sitt sinne. Det är en metod att öva upp vår förmåga att stanna med oss själva - med tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser - utan att distrahera oss, identifiera oss eller fly från dem. Genom att öka vår förmåga att vara närvarande kan meditation göra oss mer medvetna om det vackra och sköna i oss och omkring oss och bli en trygg plats att lära känna och odla en vänlig och öm relation till oss själva, och världen omkring oss. 

Josephine introducerar och guidar i huvudsak mindfulnessmeditation och vänlighetsmeditation (Metta Bhavana). 

Meditation undervisas enskilt eller i små grupper. Kontakta Josephine för mer information.